The Best Cyprus Community

Skip to content


Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Feel free to talk about anything that you want.

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby supporttheunderdog » Thu Feb 04, 2016 6:25 am

:(
GreekIslandGirl wrote:Shut up stupid stud!

Now the derailing tactics have been suitably put in their place ....


Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου
Η Επιτροπή εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα και προτείνει μέτρα για την κάλυψη ελλείψεων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

Στρασβούργο, 2 Φεβρουαρίου 2016

Η Επιτροπή εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα και προτείνει μέτρα για την κάλυψη ελλείψεων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης Σένγκεν την Παρασκευή, το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε σήμερα την έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα καθώς και μία πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την κάλυψη σοβαρών ελλείψεων που επισημαίνονται στην έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά την εφαρμογή από την Ελλάδα των κανόνων Σένγκεν στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Οι προτεινόμενες συστάσεις θα υποβληθούν στο Συμβούλιο για έγκριση.
Ο Μηχανισμός Αξιολόγησης Σένγκεν, που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, προβλέπει τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων Σένγκεν μέσω επισκέψεων παρακολούθησης σε συγκεκριμένο κράτος μέλος από ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και του Frontex υπό την ηγεσία της Επιτροπής. Η έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα καθώς και η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου εκπονήθηκαν με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και εκπροσώπων της Επιτροπής.
Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η δυνατότητά μας να διατηρήσουμε ένα χώρο απαλλαγμένο από ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εξαρτάται από την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα. Σήμερα προτείνουμε μία δέσμη συστάσεων για να διασφαλίσουμε ότι, σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, διεξάγονται έλεγχοι σύμφωνα με τους κανόνες Σένγκεν. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ελληνικές αρχές για να βελτιώσουν την κατάσταση και υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα τμήματα του συνολικού σχεδίου της Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών είναι να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η Σένγκεν. Μπορούμε να διαφυλάξουμε τον χώρο Σένγκεν μόνον εάν εφαρμόζουμε τους κανόνες που τον διέπουν.»
Στόχος των συστάσεων είναι να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα εφαρμόζει σωστά και αποτελεσματικά όλους τους κανόνες Σένγκεν σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Οι συστάσεις αφορούν διάφορους τομείς, όπως, τη βελτίωση των διαδικασιών καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων για την καταγραφή και την ταυτοποίηση των μεταναστών και τον έλεγχο των ταξιδιωτικών τους εγγράφων μέσω των βάσεων δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και της Ιντερπόλ, αλλά και εθνικών βάσεων δεδομένων. Η Ελλάδα οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις στέγασης κατά τη διαδικασία καταγραφής και να δρομολογήσει τις διαδικασίες επιστροφής των παράτυπων μεταναστών οι οποίοι δεν ζητούν άσυλο και δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η επιτήρηση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου, και να ενισχυθεί η εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων. Τέλος, πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές και ο εξοπλισμός στα σημεία διέλευσης των συνόρων.
Για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτές τις συστάσεις, η Επιτροπή μπορεί, επιπλέον, να συστήσει στην Ελλάδα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα βάσει του άρθρου 19α του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων που επισημαίνονται στην έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν.
Μηχανισμός Αξιολόγησης Σένγκεν
Οι αξιολογήσεις Σένγκεν πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη με βάση τόσο ένα πολυετές όσο και ένα ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης. Οι επισκέψεις αυτές μπορεί να προαναγγέλλονται ή να έχουν αιφνιδιαστικό χαρακτήρα.
Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση σχετικά με τυχόν αδυναμίες, η οποία συνοδεύεται από συστάσεις για διορθωτικά μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν εντός καθορισμένης προθεσμίας. Οι συστάσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο για έγκριση. Στη συνέχεια, το αξιολογούμενο κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης το οποίο καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης των αδυναμιών που εντοπίστηκαν. Για την υλοποίηση των συστάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζονται από την Επιτροπή, τον Frontex και άλλους φορείς της ΕΕ με πρακτικά και/ή χρηματοδοτικά μέσα.
Στην όγδοη εξαμηνιαία έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, ανακοινώθηκε ήδη ότι, ανάλογα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων Σένγκεν στην Ελλάδα, ενδέχεται να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα όπως προβλέπεται στα άρθρα 19α και 26 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν.
Διαδικασίες για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων
Εάν μια έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το αξιολογούμενο κράτος μέλος «αμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των κανόνων Σένγκεν» και εάν υπάρχουν «σοβαρές ελλείψεις στη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα», η Επιτροπή μπορεί να προτείνει συστάσεις, τις οποίες πρέπει να εγκρίνει το Συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτές τις συστάσεις, η Επιτροπή μπορεί, βάσει του άρθρου 19α του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, να υποδείξει στο αξιολογούμενο κράτος μέλος να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων, ή η υποβολή στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω κράτος μέλος θα διαθέσει το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να εγκριθούν από επιτροπή των κρατών μελών με ειδική πλειοψηφία. Το αξιολογούμενο κράτος μέλος έχει στη συνέχεια προθεσμία τριών μηνών για να ολοκληρώσει τις διορθωτικές δράσεις.
Αν, μετά την παρέλευση τριών μηνών από την έγκριση των συστάσεων του Συμβουλίου, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών των ελλείψεων, η Επιτροπή δύναται να ενεργοποιήσει την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, εάν τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19α δεν είναι αποτελεσματικά, το Συμβούλιο μπορεί, με βάση πρόταση της Επιτροπής, να συστήσει σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους στο σύνολο ή σε συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων του(ς) ως λύση εσχάτης ανάγκης, προκειμένου να προστατευθεί το κοινό συμφέρον στον χώρο Σένγκεν. Η σύσταση του Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία.
Σύμφωνα με το άρθρο 26, και στις εξαιρετικές περιστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω, οι έλεγχοι μπορούν να επαναφερθούν για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το μέτρο αυτό μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξαμηνιαίες περιόδους μέχρι και δύο έτη.
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα (27 Ιανουαρίου 2015)
Κώδικας Συνόρων Σένγκεν
Όγδοη εξαμηνιαία έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (15 Δεκεμβρίου2015)
Μηχανισμός Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Σένγκεν
Ιστότοπος της γενικής διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων


You are the Stupid one. I have by the way expressed my admiration elswhere and under a different name, for the ladies who manifestly show common human decency to the irregular migrants, and I will do so now here. They are as good a candidate for the Nobel peace prize as any, better than many, and their actions are in contrast to the scum of neo Nazi Golden Dawn, who treat even regular legal migrants as sub human. You yourself show the same evil neo nazi racist tendencies in throwing around nationality or ethnic origin as a prejorative term. It shows I think a fundamental weakness in your personality.
User avatar
supporttheunderdog
Main Contributor
Main Contributor
 
Posts: 8270
Joined: Thu Oct 28, 2010 3:03 pm
Location: limassol

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby erolz66 » Thu Feb 04, 2016 8:20 am

Four months later, she is among three people nominated for the Nobel prize to symbolically represent the “behavior and attitude of Greece, organizations and volunteers towards the huge refugee crisis.”


Same source as above, my emphasis

All of course imo

Such a shame that this is not about recognising 'ordinary people' and regardless of natonality, something I would welcome. Susan Sarandon ? what is that all about ? To me it looks like a PR stunt.

In other Nobel Peace Prize nomination news

Donald Trump ‘nominated for Nobel Peace Prize’


http://www.independent.co.uk/news/peopl ... 50636.html
erolz66
Regular Contributor
Regular Contributor
 
Posts: 1993
Joined: Sat Nov 30, 2013 8:31 pm

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby GreekIslandGirl » Thu Feb 04, 2016 10:35 am

supporttheunderdog wrote::(
GreekIslandGirl wrote:Shut up stupid stud!

Now the derailing tactics have been suitably put in their place ....


You are the Stupid one.


Why do you persist in making a nuisance of yourself? If you want the answers to your stupid notions, reread what I took Erolz through and you will see why it's nonsense to cling on to your little 'report'.
User avatar
GreekIslandGirl
Main Contributor
Main Contributor
 
Posts: 9083
Joined: Sat Oct 15, 2011 1:03 am

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby erolz66 » Thu Feb 04, 2016 10:39 am

GreekIslandGirl wrote: .... to cling on to your little 'report'.


Not his 'little report', not mine but the EU Commission's.
erolz66
Regular Contributor
Regular Contributor
 
Posts: 1993
Joined: Sat Nov 30, 2013 8:31 pm

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby GreekIslandGirl » Thu Feb 04, 2016 10:42 am

erolz66 wrote:
Four months later, she is among three people nominated for the Nobel prize to symbolically represent the “behavior and attitude of Greece, organizations and volunteers towards the huge refugee crisis.”


Same source as above, my emphasis

All of course imo

Such a shame that this is not about recognising 'ordinary people' and regardless of natonality, something I would welcome. Susan Sarandon ? what is that all about ? To me it looks like a PR stunt.


A PR stunt by the Nobel organisation? I'm sure they could have done better.

And not every media report will have every right word included. :wink: It is the ordinary people that are being honoured but there's some old rule (probably from Nobel's time as he didn't want a mathematics prize being given out either) that they have to be grouped in some format, unless it's individuals.

erolz66 wrote:In other Nobel Peace Prize nomination news

Donald Trump ‘nominated for Nobel Peace Prize’


http://www.independent.co.uk/news/peopl ... 50636.html


Thank you. I appreciate your attempt to ridicule the Nobel peace prize and I shall take this little bon mot as sour grapes. :lol:

[P.S. So glad you've decided to stay with us and honour us with your posts .... :P ]
User avatar
GreekIslandGirl
Main Contributor
Main Contributor
 
Posts: 9083
Joined: Sat Oct 15, 2011 1:03 am

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby erolz66 » Thu Feb 04, 2016 11:02 am

GreekIslandGirl wrote:A PR stunt by the Nobel organisation?


Nominations are not submitted by the Nobel organisation, they are submitted to it.

GreekIslandGirl wrote: It is the ordinary people that are being honoured ...


So you claim. However when the only evidence I have is your claim here or a media report, even from a single outlet as 'slanted' as ekathimerini, well which of the two is more likely to be true is a 'no brainer' for me.

GreekIslandGirl wrote:I appreciate your attempt to ridicule the Nobel peace prize ....


No attempt to ridicule the Nobel peace prize at all, just highlighting how being nominated for such is very different from being awarded such.
erolz66
Regular Contributor
Regular Contributor
 
Posts: 1993
Joined: Sat Nov 30, 2013 8:31 pm

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby GreekIslandGirl » Thu Feb 04, 2016 11:22 am

Twisting or stupidity? Let's see ...

erolz66 wrote:
GreekIslandGirl wrote:A PR stunt by the Nobel organisation?

Nominations are not submitted by the Nobel organisation, they are submitted to it.


So, were you just being stupid? Who were you trying to insult with your vitriolic comment? This submission was made by the group of scholars and academics mentioned previously - they have to nominate in a specific capacity dictated by the Nobel organisation. Your cynical and bitter comment appears to ridicule this process.

erolz66 wrote:
GreekIslandGirl wrote: It is the ordinary people that are being honoured ...


So you claim. However when the only evidence I have is your claim here or a media report, even from a single outlet as 'slanted' as ekathimerini, well which of the two is more likely to be true is a 'no brainer' for me.


Twister, did I mention 'slanted'? Or did I allude to the fact that reports can be brief or short and do not necessarily contain every single bit of information - previous reports talked of these ordinary people - this report highlighted the lives of three individuals - yet you have to twist and play stupid because of your hatred of Greeks, individually or in groups!

Erolz66 wrote:
GreekIslandGirl wrote:I appreciate your attempt to ridicule the Nobel peace prize ....


No attempt to ridicule the Nobel peace prize at all, just highlighting how being nominated for such is very different from being awarded such.


It'll be great if they won, but unlikely. What I am pleased for them about is their present recognition and that a group of scholars and academics saw fit to nominate them.

Go on, keep hoping they do not win - you have eight months of hatred and bile to produce .... :roll:
User avatar
GreekIslandGirl
Main Contributor
Main Contributor
 
Posts: 9083
Joined: Sat Oct 15, 2011 1:03 am

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby erolz66 » Thu Feb 04, 2016 11:31 am

GreekIslandGirl wrote:This submission was made by the group of scholars and academics mentioned previously - they have to nominate in a specific capacity dictated by the Nobel organisation. Your cynical and bitter comment appears to ridicule this process.


What I see is Greek scholars and academics, nominating two ordinary Greeks (and Susan Sarandon ?) to symbolically represent how great Greece is. For me that is no more 'news' than it would be if it was Turkish scholars and academics nominating two ordinary Turks and Susan Sarandon to symbolically represent how great Turkey is. To me news would be more like reports that the EU Commission has found a Schengen member state in an official evaluation to be seriously deficient, which if not rectified could lead to the suspension of that state from Schengen. That to me would represent news.
erolz66
Regular Contributor
Regular Contributor
 
Posts: 1993
Joined: Sat Nov 30, 2013 8:31 pm

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby GreekIslandGirl » Thu Feb 04, 2016 1:21 pm

Your vitriol is heating up!

Susan Sarandon was probably included because she raised the spotlight onto the international arena as so often Greece is forgotten or the victim of anti-Greek propaganda (such as yours). She documented the efforts of these people and pitched in to help. She represents the volunteers. So there's no harm in her being part of the collective (or do you prefer that Greece has no friends?).

As for the islanders, they were nominated by Eminent academics from the universities of Oxford, Princeton, Harvard, Cornell and Copenhagen.

http://www.theguardian.com/world/2016/j ... eace-prize
User avatar
GreekIslandGirl
Main Contributor
Main Contributor
 
Posts: 9083
Joined: Sat Oct 15, 2011 1:03 am

Re: Cyprus' Sister Island - Greek Heroics on Rhodes

Postby supporttheunderdog » Thu Feb 04, 2016 2:03 pm

GreekIslandGirl wrote:Your vitriol is heating up!

Susan Sarandon was probably included because she raised the spotlight onto the international arena as so often Greece is forgotten or the victim of anti-Greek propaganda (such as yours). She documented the efforts of these people and pitched in to help. She represents the volunteers. So there's no harm in her being part of the collective (or do you prefer that Greece has no friends?).

As for the islanders, they were nominated by Eminent academics from the universities of Oxford, Princeton, Harvard, Cornell and Copenhagen.

http://www.theguardian.com/world/2016/j ... eace-prize


If you are now happy to accept press reports from the Guardian as being reliable perhaps you should read thishttp://www.theguardian.com/world/2016/jan/25/greece-under-growing-pressure-to-stem-flow-of-refugees-and-migrants-into-eu
User avatar
supporttheunderdog
Main Contributor
Main Contributor
 
Posts: 8270
Joined: Thu Oct 28, 2010 3:03 pm
Location: limassol

PreviousNext

Return to General Chat

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest