The Best Cyprus Community

Skip to content


Turkish words in Greek Cypriot dialect

Feel free to talk about anything that you want.

Postby denizaksulu » Tue May 10, 2011 10:53 am

[quote="kurupetos"]Similarly:
[b]dorjia[/b] 4+4 dört=4
[b]dubeshi[/b] 5+5 beş=5[/quote]

These are all Persian tavli expression which was adopted by the Turkish speaking peoples.

hep yek = 1+1
dubarra = 2+2
du seh = 3+3
dört cihar = 4+4
dü beş = 5+5
dü şeş = 6+6

hep and dort are the only pure Turkish words here.
User avatar
denizaksulu
Forum Addict
Forum Addict
 
Posts: 36077
Joined: Thu May 10, 2007 11:04 am

Postby denizaksulu » Tue May 10, 2011 11:01 am

Insan just posted this on another thread of the same name.

halil wrote:
at the end it is completed.i knew; somewhere,someones knows more words.......!!!!!!

muğdaris: Murdar, pis
muhasilağa: Muhasil ağa
muhasilis: Muhasıl
mύxdi: Mühdi, hediye veren
muktaris, muxtarίs: Muhtar
murtatis: mürtet, dönme
musafiris, mušafίris: Misafir
musakkas, musakhάs: Musakka
muşammas: Muşamba
muzuris: Muzır
muzurluki: Muzırlık
mušterίs: Müşteri
müşterinan: Hanım müşteri
N
namazin: Namaz
nami, nάmin: Namnišάni: Nişan
nazi, nάzi : Naz

O
oγlάni: Oğlan
oğuri, γύri: Uğur
oğurlis: Uğurlu
vursuzefki: Uğursuzlaşır
oğursizis,ğursuzis, vursuzis, γursύzis :
Uğursuz
vursuzlikkin: Uğursuzluk
okka: Okka
oksa: Yoksa
ondas: Odacı
ormάni: Orman
orόspa: Orospu
R
radzin: Rakı
rάfi: Raf”
rahati, rahattin, raxάthi: Rahat
ramazanin: Ramazan
rasti: Rast
rayiathes: Reaya
reçeli: Reçel
resi: Herse
rešpέris: Rençber, çiftçi
rezilis, rezilin, rezίli: Rezil
ridza: Rica
ridzalin: Rical
ruşveti: Rüşvet
S
sadέ: Sade
safa geldin İsmail ağa: Safa geldin İsmail
Ağa
safi: Saf, temiz
sahani: Sahan
sάji: Sac
saίtha:Avlama, avcılık
sάkhi(mu): Sanki
sakatis, sakhάtis: Sakat
sakatliki: Sakatlık
sali: Sal
samureni: Samurî
sarafis, sarrafin: Sarraf
saray, sarayon, sarayi, sarάi: Saray
saydizo, sayidίzo: Sayamak
sefdahi: Siftah
seferi, seferin, sefέrin: Sefer
sefhda: Sevda
selameti: Selamet
sendύki: Sandık
senduksiz: Sandıkçı
sepetya: Sepet
serγiάni: Gezme, seyran
sevdas, sevdά: Sevda
seyirin, seyίrin: Seyir
siklettin: Sıklet
sinaklίkhia: Silahlık, depo
sinί: Sini
sirobi, sirόphi: Şurup
sisάmi: Susam
skambίli: İskambil
skembέ: İşkembe
smarladizo: Ismarlama
soba: Soba
sobacis: Sobacı
sokadca, sokaki, sokhάki: Sokak
soro: Sürü
surusόyla: Sürüsüyle
sόi : Soy
soyimmu: Soyum
soyissu: Senin soyun

sύpašis:Subaşı
stedέ: Dede
surguni, surgunin: Sürgün
surmaya, surmayiά: Sermaye
surύphi: Gurup, gün batımı
sύsta: Susta
suşukko, šusύkhos: Sucuk
suvandza: Sıva, dekor
suvaris: Süvari
Ş
şahini, šaxίnin: Şahin
şali, şalin: Şal
şamatathes: Şamata
şammali: Şamali (Şam tatlısı)
şarti: Şart
şaştizma: Şaşırırım
şaştizo, šasdízo: Şaşmak
šeithάnis: Şeytan
šerrέthis: Şirret”
şiltes: Şilte
šίši: Şiş
šithίn: Çetin
T
tabakhanan: Tabakhane
thabakhέra: Tabaka
thapάnja: Tabanca
tabani: Taban
tahsindaris: Tahsildar
taini: Tayin
takimi: Takım
taktin: Taht
talaturi: Talatur, cacık
talimin: Talim
thamάn: Tamam
thamakhέris: Tamahkar
thamάši: Tamahkar, tamahçı
tambakis: Tabak
tamburas: Tambura
tanidizo, thanedizo: Tanımak
tapsi: Tepsi
tarafi: Taraf
tharίfa: Tarife
tasi: Tas
Tatari, tattaris: Tatar
thάthis: Tat, kekeme”
tava, thavάs: Tava
thavάni: Tavan
thάvli: Tavla
tavşani: Tavşan
tazedigos, thazέdikos: Taze
tebdilin: Tebdil
teli, thέlli : Tel
tellalis: Tellâl
tembeli, thembέlis: Tembel
themperhanάs: Tembelhane, tembel
tembeşiri: Tebeşir
thembίši: Tembih, teklif
themennάs: Temenni
temessukin: Temessük, senet
tenceres, tenzere, thenjerέs: Tencere
thenekhέs: Teneke
tenekecis, thenekhέjίs: Tenekeci
thepsί: Tepsi
therbiέs: Terbiye
teskeres: Tezkere
testes: Testi
thobέ: Tövbe
thόphis, tupi: Kumaş topu
thophύza: Topuz
torbas: Torba
thorfandά: Turfanda
thόzi: Toz
tufeki, dufέčin : Tüfek
thulύmba: Tulumba
tulumi, thulύmi: Tulum
turlu: “türlü (yemek)
Tsiftetli:Çiftelli

V
vάllahi: Vallahi
valin: Vali
vasίs: Vasi
veresiyέ: Veresiye
veziri: Vezir
viδa: Vida
vύrdulas: Vurdu
Y
yannidsarus: Yeniçeri
yiabrάkyia: Yaprak
yahni, yiaxnί: Yahni
yiaxύdis: Yahudi
yiakhάs: Yaka
yialέli: Yalelli
yiάlla: Yallah
yianά-yianά: Yana yana
yiarάs: Yara
yiάoma: Yağma
yiasάkhin: Yasak
yiasumίn: Yasemin
yoğurdi, yiaύrdi:Yoğurt
yiavάš-yiavάš: Yavaş yavaş
yiavάšis: Yavaş, miskin
yiazίn: Yazı
yielέkho: Yelek
yiέrimo: Yârim
yiύnin: Oyun
yuvarlakiya: Köftecik

Z
zabtigamni: Zapteder
zafdin then don gamnun:
Zapdedemezler
zάftin: Zapt
zάxari: Şeker
zamanin, zamάnyia: Zaman
zaptien, zafdiέs: Zaptiye
zati, zathίn: Zaten
zάvallis: Zavallı
zexίrin: Zehir
zemberέkhi: Zemberek
zembilin, zembίli: Zembil
zerzevάdyia: Zerzevat
zevkin, zέfkin: Zevk
zeybekkithes: Zeybekler
zimbύli: Sümbül
ziyafettin, ziafέthin: Ziyafet
zondanin: zindan
zorbas, zorbάs: Zorba
zόri: Zor
zorin: Zorla
zorlίs: Zorlu
zurnάs: Zurna
User avatar
denizaksulu
Forum Addict
Forum Addict
 
Posts: 36077
Joined: Thu May 10, 2007 11:04 am

Previous

Return to General Chat

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest